2017-05-02

Lovande prognos för svenskt industriellt träbyggande

Rapporten ”Industriellt byggande i trä – nuläge och prognos mot 2025” ser in i framtiden om hur industriellt byggande i trä kan bidra till bostadsbyggandet. Slutsatsen är att det är möjligt att bygga upp en kapacitet för industriellt träbyggande för att leverera 50 procent av flerbostadshusen på den svenska marknaden.

Boverkets prognos om flerbostadshus
Baserat på Boverkets prognos spås att byggandet av flerbostadshus kommer att ligga på 45 000–50 000 lägenheter per år mellan 2017–2020, för att därefter lägga sig på i genomsnitt 35 000 lägenheter årligen fram till år 2025.

Hälften av Sveriges flerbostadshus kan byggas i trä 2025
Professor Staffan Brege, Linköpings Universitet, konstaterar att hälften av Sveriges flerbostadshus kan byggas i trä 2025 jämfört med dagens cirka tio procent. Det är baserat på pågående och planerad kapacitetsökning inom träbyggindustrin med ledande aktörer som Derome, Lindbäcks bygg, Moelven, Stora Enso, BoKlok och Martinsons trä.

Industriellt byggande ger stora fördelar
Här konstateras också att industriellt byggande i fabrik har stora fördelar jämfört med att bygga på plats. Det ger ett bättre grepp om leverantörskedjan, kortare ledtider, högre och jämnare kvalitet samt mindre spill. En ökad andel industriellt byggande kan även ha en dämpande effekt på kostnadsutvecklingen i leverantörskedjan i en överhettad byggmarknad.

Rapporten
Rapporten är framtagen på uppdrag av Sveriges Träbyggnadskansli. Staffan Brege, professor vid Linköpings Universitet, har lett arbetet. Övriga medverkan är: Tomas Nord, universitetslektor vid Linköpings Universitet, Lars Stehn, professor vid Luleå tekniska universitet samt Tyrens AB.

Ladda hem rapporten ”Industriellt byggande i trä – nuläge och prognos mot 2025” här.