2017-09-27

Mångfald inom boende och byggande i Vallastaden

Vallastaden är den nybyggda stadsdelen i Linköping där årets stora bo- och samhällsexpo just avslutats. På sex år har 40 aktörer byggt 1 000 bostäder och skapat en tät, grön och blandad stadsdel.

Resan startade 2012 då arkitektbyrån OkiDokis bidrag ”Tegar” vann tävlingen om Vallastaden. Förslaget hämtade inspiration från hur städer byggdes förr i tiden med små tomter, individuella hus och blandade funktioner.


Den genomsnittliga marktilldelningen för Vallastaden var 30 bostäder i två fastigheter.

Genom att dela upp stadsdelen i mindre delar fick fler aktörer chans att bygga. Inom samma kvarter samsas villor, radhus, trapphusboenden, generationsboenden, bostadsrätter, hyresrätter, stort och smått.


I Vallastaden kör man bil på de boendes villkor. Det finns två parkeringsgarage på området, endast hämtning och lämning vid fastigheterna. De första fem åren har alla boende gratis medlemskap i bilpoolen.

Alla hus är olika – från stomme till ytskikt. Man har inte reglerat hur området ska se ut i detalj. Istället har man fokuserat på saker som hur marken ska användas, och hur husen ska placeras i förhållande till gatan och husen intill.

En ovanligt stor andel av husen i stadsdelen är byggda i trä. Bland annat beror det på att detaljplanen inte reglerar husens höjd, bara antalet våningar.

Vallastadsmodellen – nytänkande inom regelverket
I samband med utvecklingen av Vallastaden har Linköping tagit fram en ny modell för samhällsbyggnad. Modellen ryms inom gällande regler och använder aktivt den kommunala verktygslådan för stadsbyggnad: detaljplan, fastighetsindelning, kvalitetsprogram och marktilldelning.

I korthet handlar det om:

  • Detaljplanering innan marktilldelning.
  • Flexibel detaljplan inom strukturerade ramar.
  • Markanvisning av mindre fastigheter som möjliggör fler typer av aktörer och skapar mångfald.
  • Kvalitet och inte pris grunden för marktilldelning.
  • Styrning mot variation av upplåtelseformer och bostadstyper vid marktilldelning.
  • Fokus på social hållbarhet och mötesplatser.
  • Planering som utgår från gång, cykel- och kollektivtrafik och med fokus på social hållbarhet genom olika slags mötesplatser.


Ett hyreshus byggt i trä med passivhusteknik som på årsbasis genereras ett energiöverskott med sina solceller på taket. Man har också tänkt på förändring i familjen över tid och förberett för uthyrning av ett rum med egen ingång. Arkitekt: Winell & Jern Arkitekter och byggherre: HSB Östergötland.

Från etta till femma med smart inredning
I ett kommande inlägg berättar vi om drömlägenheten som det surrades om och hela tiden var lång kö till visningen av.