2023-11-10

Map4Sustainability: En djupdykning i boendets attraktivitet

Våra hem är inte bara är en plats att bo på, utan en källa till välmående och inre frid. I en nyligen genomförd studie utforskades det fysiska boendet och själva ’själen’ i hemmet. Resultatet är fascinerande och kastar ljus över hur människors välbefinnande knyts samman med boendets material och omgivning.

Efter att ha granskat helhetsupplevelsen av boendet för invånarna i trähus och dykt djupt in i de mjuka och hårda värden i dessa bostäder, har fokus för den här studien legat på att förstå den känslomässiga kopplingen mellan människor och deras hem. De boenden som har varit föremål för forskningen bor i flerfamiljshus byggda i massivträ i det idylliska området Vällebroar i Växjö.

I analysen framkom det tydligt att välbefinnandet hos de boende är nära kopplat till både den fysiska strukturen i bostaden och hur de upplever helheten. Forskningen avslöjar att det inte bara handlar om byggnaden i sig, utan om den känslomässiga interaktionen mellan de boende och deras hem. Läget och utsikten från bostaden värderas högt av de boende, och dessa faktorer överskuggar till och med lägenhetens utformning. Byggnadens material, särskilt träets varma och naturliga känsla, blir en del av den känslomässiga kopplingen till hemmet.

Det finns få studier som utforskar människors erfarenheter av att bo i trähus och hur detta boende kan påverka deras välmående. Den här studien markerar därför en ny era inom detta område och har fokuserat på två centrala frågor:

Läs hela slutrapporten här: Boendeattraktivitet i trähus

Bild: Lånad bild av Arkitektbolaget