2019-08-07

Med siktet inställt på smartare glas

Den 25-28 juni träffades drygt 1 000 glasintresserade personer från hela världen på planglaskonferensen ”Glass Performance Days” i Finland.

Konferensens fokus låg på de utmaningar som branschen står inför idag när det gäller de ständigt föränderliga kraven på stadsplanering, utformning av byggnader, energieffektivitet och miljöanpassning. Ett särskilt fokus låg på hur ny glasteknik kan hjälpa till att uppfylla dessa krav.

Ingemar Malmros från RISE var där och bevakade konferensen för Smart Housing Smålands räkning och här är några av de inslag från konferensen som han fastnade för.

Design för en vision
En av de allra intressantaste talarna var Mike Pilliod, tillverknings- och innovationschef på Tesla som berättade om deras arbete med glas och hur utgångspunkten för deras arbete är att designa för en vision. De arbetar med simulering, tillämpningsutveckling och prototyper och balanserar hela tiden olika funktioner som nyanser, termiska egenskaper, optik, signaltransmission med andra tekniska krav. En nyckelfaktor är sedan att kunna skala upp processen för att kunna producera stora komplicerade glas i stora volymer. Lärande är en viktig del i att glasteamet han leder kan ligga i framkant och gör att inställningen där är att ingenting är omöjligt.

Laminatet PVBs styrka mellan metall och glas
Christian Louter, på Tekniska Universitetet i Dresden höll en intressant föreläsning ”Metal-to-Glass Bond Strength of Structural PVB”. Där hade man i laboratorieskala undersökt hur starkt en metallkoppling som laminerats ihop med glas är. Idén är att kunna skapa ett inlaminerat metallförband som kopplar ihop glas med glas istället för metallhållare på utsidan. Resultatet visade på stor styrka men också att idén behöver prövas vidare med fler parametrar och i större skala än man gjort i det aktuella projektet.

Standarder för strukturellt glas
Föredragshållaren Wim Stevels från Eastman Chemical Company, Belgien presenterade hur standardvärden för laminat kan/ska bestämmas. Dr Stevels  berörde ett flertal standarder som kan vara bra att ha koll på om man håller på med utveckling av strukturellt glas. prEN 16113 Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass – Determination of interlayer viscoelastic properties, NEN2608 (NL) ”Een betrouwbare glasconstructie”, NS3510 Sikkerhetsruter i byggverk och DIN 18008 (D) ”Glass in Building – Design and construction rules“. Även arbetet inom CEN/TC250/SC11 ”Eurocode for structural glass” är intressant att följa.

Kombination av sensorer för att styra solskydd
Ferdinand Grapperhaus från PHYSEE berättade om sin helhetslösning för byggnader. De har kombinerat solceller i fönster med sensorer för temperatur, fukthalt, ljusstyrka, hur starkt solskenet är med mera och styr exempelvis husets ventilation efter dessa data.

Alla artiklarna hittar du här
På konferensens hemsida kan man hitta alla artiklar från föredragen eller ladda ner hela konferenstrycket i PDF-format.

 

Bildtext: Mike Pilliod, tillverknings- och innovationschef på Tesla berättade om Teslas glasteam, att lösa de problem man ställs inför och att alltid ha approachen ”det löser vi”. Mycket av föreläsningen handlade om att ordet ”nej” och uttalandet ”det går inte” inte finns på Tesla.