2015-10-29

Mikael Ludvigsson och Kirsi Jarnerö processleder nu Smart Housing Småland

Styrgruppen utsåg den 27 oktober Mikael Ludvigsson, Glafo – glasforskningsinstitutet, till ordinarie processledare för Smart Housing Småland. Mikael är civilingenjör i teknisk fysik och har doktorerat inom materialkemi. Han jobbar sedan flera år på Glafo som glasforskare och projektledare.

Hans främsta fokus är funktionella planglas och beläggningar och har etablerat forskningsområdet transparent intelligens. Mikael var en av dem som skrev ansökan till Smart Housing Småland och har också varit med i processledningen sedan starten, nu senast som tillförordnad processledare.

Mikael, vad är det mest spännande med att bli processledare?
– Samordningen av alla initiativ, krafter och kompetenser inom SHS och innovationsmiljöns breda nätverk med trähusföretag, planglasföretag, arkitekter, akademier och regioner är mycket spännande!

Vad är aktuellt i Smart Housing Småland just nu?
– Det finns många projektmöjligheter som kittlar lite extra! IVA:s spetspilot på smart urbant boende är en jätteutmaning om den går i lås i regionen! Det kan bli en frizon för innovativt byggande och design! Sedan siktar vi även på nästa bostadsmodul i full skala!

Styrgruppen utsåg samtidigt Kirsi Jarnerö, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut till biträdande processledare. Kirsi har doktorerat inom byggteknik, vibrationer i träbjälklag och har en bakgrund som byggnadskonstruktör på olika byggkonsultföretag. Kirsi har också varit medlem av processledningen sedan i våras.

Kirsi, vilka frågor brinner du för?
– Träbyggande naturligtvis sedan länge, men också att hitta och skapa kopplingar och möjliga samarbeten mellan företag, akademi och institut i processen att utveckla en idé eller produkt. Ännu mer spännande är den möjlighet som finns inom SHS att skapa nätverk som kan ge nya idéer och att utveckla samarbeten som ger mervärde. En bubblare på intresselistan är glas.

Vad är aktuellt just nu?
– Just nu startar vi ett arbete som ska öka samverkan med arkitekter och leverantörer av prefabricerade byggmoduler. Ett tema som diskuteras i samband med det är kostnadseffektiva arkitektoniska åtgärder för ökat mervärde.