2017-01-24

Mindre profiler och mer transparens på BAU

GBF, Glasbranschföreningen, rapporterar från årets BAU-mässa, Europas största byggmässa i München att det är en tydligt trend av ökande andel glas i fönster- och fasadpartier. Något som möjliggörs genom en imponerande produktutveckling för stabilare, energieffektivare och mer arkitektoniska uttryck.

Läs mer om BAU-mässan hos GBF här.