2019-08-23

Missa inte Woodrise i Kanada

Woodrise som pågår 30 september till 4 oktober är en global kongress som samlar nyckelaktörer från hela världen inom träbyggnation, från tillförsel av skogsråvara till förvaltning av högre trähus. Över tusen deltagare från tjugo länder närvarar för att ta del av de senaste trenderna och öka kunskapen om den kanadensiska och internationella marknadens potential.

Genom att delta får svenska företag en unik chans att knyta internationella kontakter inom branschen och utforska affärsmöjligheter drivet av det växande intresset för trä som ett viktigt byggmaterial vid utvecklingen av hållbara städer.

Vi frågade Pierre Landel (forskare på RISE och doktorand på Linnéuniversitetet inom träbyggteknik med känsla för att prova och beräkna stora innovativa bärverk i trä) och Mattias Viktorsson (projektledare på RISE för olika testbäddar och nätverk som också leder SHS temagrupp export) om hur de ser på Woodrise.

Varför engagerar ni er i Woodrise?
-Genom Woodrise förmedlar vi på flera sätt potentialen som skogen har för att bygga och förtäta våra städer på ett hållbart sätt. Trä är väldigt lämpat för höga och stora byggnader med dess låga vikt, höga styvhet och styrka. Därför kan skogens resurser användas både till att bygga mer och stort. Inom Woodrise diskuteras konkreta tekniska utmaningar som brandsäkerhet och vindkänslighet i skyskrapor av trä. Det är också ett mycket trevligt nätverk, konstaterar Pierre.

-Jag är engagerad i ett nätverk som heter Enterprise Europé Network (EEN). Det är ett stort affärsnätverk som består av 600 organisationer i ett 60-tal länder som ger stöd och service till små och medelstora företag. Vi är med och arrangerar olika mötesplatser på Woodrise. Syftet är att öka internationaliseringen vilket i sin tur leder till ökad tillväxt och utveckling, berättar Mattias.

Hur engagerar ni er i Woodrise?
-Woodrise har flera ben. Jag är RISE representant i forsknings- och innovationsgruppen. Sen anordnas Woodrise-kongressen vartannat år och där jobbar jag i organisationskommittén bland annat för att hitta fascinerande föreläsare. Jag kommer själv att hålla en presentation kring vind-inducerade vibrationer i höga trähus under en teknikworkshop, nämner Pierre.

-Tillsammans med Business Sweden, Almi, Region Kronoberg och Träcentrum med flera skapar vi kontaktytor för svenska företag att hitta nya samarbeten mot en internationell marknad, säger Mattias.

Varför är Woodrise intressant/viktigt för oss i Sverige?
-Det är viktigt eftersom vi både har träresurser. och kunnande om hur vi använder dessa på ett hållbart sätt. Därför har vi möjlighet att exportera tekniker, produkter och tjänster internationellt för att hjälpa andra länder med en hållbar urbanisering och klimatomställning, säger Pierre.

-Det är extremt många svenska aktörer både i Sverige och i Kanada som är engagerade för att skapa värde i samverkan och förmedla vårt svenska teknikkunnade från skogsråvara till färdiga komponenter som monteras i en byggkonstruktion. Detta kommer leda till starkare innovationskraft och skapa kontakter för internationella samarbeten, förutspår Mattias.

Vad får man inte missa när man åker till Woodrise?
-Katerras föreläsningar där Michael Marks håller föreläsningen Katerra’s vision and potential impact on the construction industry and cities of tomorrow och Craig Curtis föreläsning om Light Frame Design automation and industrialization, studiebesöket vid Origine, världens högsta KL-trähus och till slut min presentation givetvis, säger Pierre med ett leende.

-Jag tycker att man ska passa på att gå på de olika nätverksträffar och match-makingevents som arrangeras och förstås lyssna på intressanta föredrag. Här finns möjlighet att träffa företrädare från både näringsliv, offentliga sektorn och akademi, konstaterar Mattias.

Här kan du ladda ned en pdf med inbjudan till svensk mottagning, nätverksträffar och match-making som arrangeras för deltagarna under kongressen.

Vill du veta mer?
Om du är intresserad och vill veta ännu mer så kan du kontakta Pierre (pierre.landel@ri.se) eller Mattias (mattias.viktorsson@ri.se).