2017-01-12

Mönsterås kommun har antagit en träbyggnadsstrategi

I dagens Barometer kan man läsa att Mönsterås kommun antagit en egen träbyggnadsstrategi som nu är gällande. Läs artikeln här.

Ladda hem träbyggnadsstrategin här.