2017-05-22

Mycket händer på glasfronten

I strålande majväder höll RISE Glas temadagen Den spännande glasutvecklingen på Teleborgs slott i Växjö. Cirka 50 personer träffades, minglade, lyssnade på intressanta föredrag och inte minst undersökte de nya prototyper som tagits fram i Smart Housing Småland under året, bland annat duschväggen som spelar musik.

Här bjöds på inspirerande talare, givande samtal, mingel och god mat i en historiskt intressant slottsmiljö.

Programmet spände från arkitektur till hur man utnyttjar ljusets synliga och osynliga spektrum för att göra funktionella glas. Vi fick besök av vd:n för IG Passivhus, som om vikten av att jobba med detaljer för att få en energisnål arkitektur där karmarna ofta blir en bov. Inom solenergiområdet berättades om utvecklingen av glas för bättre prestanda och konst i fasader som skulle kunna användas som solfångare. GFAB berättade om sig och hur de samverkar med RISE Glas. Vi fick också en vink om den nya lamineringsutrustningen i laboratorieskala som är på väg in för att kunna göra snabba experiment som är en del i det nya BOOST-projektet.

Glasdagen Den spännande glasutvecklingen har blivit en årligen återkommande arena för tvärvetenskapliga möten där den gemensamma nämnaren är intresset för glas.