2017-05-09

Myriam Aries - professor i belysningsvetenskap på Jönköping University

Tekniska Högskolan vid Jönköping University satsar på belysning. I höstas tillsatte man Sveriges första heltidsprofessur i belysningsvetenskap. Myriam Aries har en gedigen bakgrund inom internationell belysningsforskning.

Hon kommer närmast från Eindhoven Technical University och är specialiserad på forskning inom dagsljusapplikationer, visuell komfort och ljusets inverkan på den mänskliga hälsan. Hon har tidigare forskat i både Kanada och Holland, då med fokus på sambandet mellan ljus och hälsa på jobbet.

Ljus och glas
Dagsljusets spektrum påverkar hur vi fungerar som biologiska varelser. Fönster gör att vi kan förhålla oss till vår omvärld. Mängden och kvaliteten på dagsljus förändras med plats, tid på dygnet, årstid och väderförhållanden. Det påverkas också av det som släpper in ljuset, till exempel glaset. Ljusfrågor är mycket intressanta för Smart Housing och vi ser fram emot möjliga samarbeten.

Utveckling av ljusstrategin
Som nytillträdd professor vid Tekniska Högskolan har Myriam en nyckelroll i utvecklingen av skolans framtida strategi. Ljusdesignprogrammet har utvidgats till ett treårigt kandidatprogram med möjlighet att skapa en ännu starkare koppling mellan utbildning och forskning.

Smart Housing har bidragit med såddfinansiering till skapandet av professuren.

Foto: Patrik Svedberg