2015-05-11

Några ord från nya processledaren

Sedan någon vecka tillbaka är Mikael Ludvigsson ny processledare för Smart Housing Småland. Mikael är civilingenjör i Teknisk Fysik och har doktorerat inom Materialkemi. Han jobbar sedan flera år på Glafo som glasforskare och projektledare. Hans främsta fokus är funktionella planglas och beläggningar. Mikael var en av dem som skrev ansökan till Smart Housing Småland och har också varit med i processledningen sedan starten.

Foto Mats Samuelsson
Foto Mats Samuelsson


Mikael, vad är mest spännande med att bli processledare?
– Det ska bli spännande att vara med och stimulera den innovativa tillväxten i Smålands trähus och planglasbransch. Strategierna inom Smart Housing Småland är det som driver verksamheten framåt och det är mycket viktigt att det arbetet fungerar bra. Det kommer att finnas ett starkt fokus på det operativa arbetet, företagsmedverkan och tillväxten i dessa.

Vad är aktuellt i Smart Housing Småland just nu?
– Projektledarna arbetar för fullt med de olika strategierna och speciellt strukturfondsansökan. Vi börjar även snegla på nästa bostadsmodul 2.0 som vi planerar att realisera 2016. Parallellt med detta förekommer det ett flertal forskningsprojekt som redan startats.

Mikael kommer ni i kontakt med genom att maila till mikael.ludvigsson@smarthousing.nu