2018-08-30

Nedslag från Trä & Teknik-mässan

På invigningsdagen besökte vi Trä & Teknikmässan som pågår i Göteborg just nu. Här delar vi med oss av några intryck.

Bland invigningstalarna fanns H.M. Konung Carl XVI Gustaf som konstaterade att trä växer långsamt, att utvecklingen går snabbt och att det gäller att se möjligheterna när tiderna förändras. Något som hela mässan vittnar om. I år finns det med mer utställningar som rör träbyggande än det gjort tidigare år konstaterade Nils Lindstrand, chefredaktör för NTT Woodnet.

Utvecklingen av det industriella träbyggande
Jessica Becker, projektkoordinator för föreningen Trästad framhöll att man genom att i högre grad än idag bygga hus med stommar av trä kan uppnå en minskad miljöbelastning, ökad konkurrens i byggsektorn, fler arbetstillfällen i glesbygd och en utvecklad arkitektur.

Hon konstaterade också att industriellt träbyggande just nu innebär:
• ökad produktion, och nya produktionsanläggningar, t ex hos Setra, Stora Enso och Lindbäcks
• ökat byggande
• fler kommuner/regioner som anammar en träbyggnadsstrategi
• Regeringen stärker signalerna om trä för en hållbar samhällsutveckling
• fler uppstickare inom industriellt byggande
• småhustillverkarna ställer om sin produktion till industriellt byggande av flerbostadshus och volymer

Jessica gick även in på fördelarna med trä då det gäller att stimulera hälsa och trivsel, både i bostäder och offentliga byggnader som skolor och sjukhus.

Vem tar ledningen i utvecklingen av morgondagens möbler och inredning?
Stefan Fölster, chef för den marknadsliberala tankesmedjan Reforminstitutet gav en framtidsspaning med reflektioner kring digitaliseringen.

Digitaliseringen stjälper många branscher konstaterade han. I en studie från 2015 konstaterades att fyra av tio internationella storföretagsledare inte tror att deras företag överlever de kommande fem åren som självständiga företag, mest beroende på den teknologiska förändring som sker nu.

Vem tar ledningen i utvecklingen? Han tog upp exemplet med Samsungs The Frame som kom förra året. En tavla som är en TV och inte förfular inredningen utan väcker ha-begär. Kan inredningsbranschen matcha den innovativa utvecklingen med produkter som löser faktiska kundproblem eller tillfredsställer behov? Det blir en framgångsfaktor.

Ett annat exempel är MIT professorn Neri Oxmans vilstol Gemini som är vacker som en skulptur med CNC-svarvat skal och en 3D-printad, ljuddämpande och liggvänlig insida.

En trend Stefan Fölster pekade på är när kunden själv designar möbler som med hyllserien Tylko, eller där man med hjälp av artificiell intelligens skulle kunna få förslag på hur man inreder och enkelt köper in, hyr eller leasar inredning som stämmer överens med vad man gillar på samma sätt som Netflix lär sig vad du gillar och ger förslag på filmer.

En logistisk möjlighet som kan lösa leveransproblem för kunden kan komma med de självkörande fordon som utvecklas nu. Där kan man tänka sig att leveransen står och väntar tills man kommer hem från jobbet istället för att behöva ta ledigt mitt på dagen för att passa en leverans av en chaufför. Ett koncept som Stockholmsföretaget Einride jobbar på tillsammans med Lidl.

Ett nedlagt stenbrott utanför Göteborg blir en ny stadsdel – helt byggd i trä
Projektet Wendelstrand i Mölnlycke, med uppemot 800 lägenheter, presenterades på invigningen av mässan. Det drivs av stadsutvecklingskontoret Next Step, i samarbete med Härryda kommun och arkitektbyrån Snøhetta.

Marianne Sätre från Snøhetta, berättade att Wendelstrand till stor del handlar om att utveckla byggmetoder och ny teknologi. Allt i husen, från stommar till fasader, ska bestå av trä. Man kommer att använda trä för att läka såret i naturen som stenbrottet skapat och ge möjlighet för invånarna att få ett fint boende nära Göteborg med utsikt över en sjö.

Detaljplanen för området väntas bli fastställd senare i höst. Förberedelserna börjar med att anlägga en park där man nästa höst ska starta med ett ”Lakehouse”. En gemsamhetsanläggning med restaurang, möteslokaler, gym och kontor som ska stå klart i slutet av 2020.

Först därefter börjar själva bostadsbyggnationen som blir mycket varierande med små radhus, flerbostadshus och något höghus. Meningen är att stadsdelen ska växa fram i etapper under 2020-talet och stå helt klar i slutet av årtiondet.

 

Bilden: Marianne Sätre från Snøhetta berättade om projektet Wendelstrand på Trä & teknikmässan.