2019-03-29

Normkreativitet i Smart Housing Småland för en normkreativ Vinnväxtmiljö

Verksamhetsledningen i Smart Housing har fått ökad kunskap om normkreativitet för ett inkluderande förhållningssätt i Vinnovaprojektet ”Normkreativitet i Smart Housing Småland för en normkreativ Vinnväxtmiljö”. Projektet genomfördes tillsammans med RISE och Linnéuniversitetet. Syftet var att öka förståelsen för normrelaterade utmaningar och utveckla en plan för införande av ett normkreativt förhållningssätt som hela innovationsmiljön ska kunna dra nytta av.

Fokus låg på att undersöka behov av, och mottaglighet för, införande av inkluderande innovationsmetoder. Detta gjordes i tre workshoppar där teori och praktik kring normer, och hur de både kan hindra och främja innovation, presenterades. Metoderna som användes var metadesignramverket ”From me to we and back again” och NOVA – Verktyg och metoder för normkreativ innovation.

Resultatet av projektet var en ökad kunskap om normer och hur Smart Housing kan arbeta med normkreativa innovationsmetoder. Nästa steg blir att undersöka hur normkreativa innovationsmetoder kan användas som ett arbetssätt i Smart Housing och hur ideér kan omsättas till inkluderande och innovativa lösningar. Projektgruppen planerar att söka medel från Vinnova för ett större projekt som bygger vidare på resultaten.

Projektrapporten i PDF-format kan laddas ned här.

Projektledare: Malin Löving, Smart Housing Småland/Träcentrum, malin.lofving@smarthousing.nu, 0380-554 320
Projektdeltagare: Träcentrum, RISE och Linnéuniversitetet
Finansiär: Vinnova