2018-09-11

Nu startar SHS temagrupp export

Ett gäng med representanter från Business Sweden, Almi, Region Kronoberg och RISE samlades för en första träff och planering på RISE i Växjö den 6 september. Vi ställde några frågor till Mattias Viktorsson från RISE som leder temagruppen.

Nu har gruppen träffats en första gång, vad var ditt intryck?
– Hur bra som helst, vilket team var min första tanke. Här finns oändligt stora förutsättningar för att skapa ett mervärde för våra företag i Smart Housing Småland. RISE ledord att skapa värde i samverkan stämmer verkligen här.

Vad är planerna framöver?
– I ett inledande skede satsar vi på att hjälpa företagen att nå nya marknader främst i Kina, Kanada, Australien, Österrike och våra grannländer men vi ska ju naturligtvis vara lyhörda och hjälpa alla företag att öka sin export mot önskad marknad.

– Det första som är initierat är en träff med Business Sweden där vi bjuder in företag och intresserade att lyssna på förutsättningarna med att skapa affärer med Kanada. Sedan planeras en aktivitet tillsammans med ALMI, EEN och Business Sweden som ger företagen en möjlighet att hitta nya internationella marknader genom ett företagsanpassat utvecklingsprogram som bland annat inkluderar analys, coachning och rådgivning.

– Den 22 november finns också en möjlighet att tillsammans med Business Sweden i Norge få presentera sitt företag och sin produkt för Norges främsta arkitekter och entreprenörer.

Hur gör man om man är intresserad av att vara med?
– Kontakta gärna mig och håll utkik här på bloggen, på Smart Housings Facebooksida, Twitter och i Nyhetsbrevet.

Kontakta: Mattias Viktorsson, RISE, mattias.viktorsson@ri.se, 010 516 55 02

Här hittar du information om Smart Housing Smålands övriga temagrupper.