2020-12-09

Nu väntar nästa steg för Sjukhus i trä

Komplexa träbyggnader fascinerar och väcker intresse – särskilt sjukhusbyggnader. Närmare 150 personer deltog i Smart Housing Smålands webbinarium om Sjukhus i trä i december, och nu vill projektutvecklarna ta nästa steg.

Att bygga sjukhus med trästomme är fullt möjligt – det slogs fast i Smart Housing Smålands förstudie som släpptes våren 2020. Men utmaningarna, liksom möjligheterna, är många, och just detta diskuterades på ett webbinarium som arrangerades av Smart Housing Småland den 7 december 2020.

Närmare 150 personer deltog från regioner, lärosäten, arkitektfirmor, fastighetsbolag, konstruktörer, materialleverantörer och byggsystemleverantörer. Mårten Västerdal och Magnus Falk, projektutvecklare på RISE, är glada och lite överrumplade över det stora intresset.

– Det känns otroligt inspirerande att så många är intresserade av att ta nästa steg inom träbyggandet. Jag tror att det finns en lockelse i utmaningen och nu gäller det att ta vara på detta så att resurserna riktas åt ett gemensamt håll, säger Mårten Västerdal.

Magnus Falk påpekar att tiden nu känns mogen, både hos beställare och leverantörer, att gå in mer i detalj kring ett projekt om att bygga sjukhus i trä. Mycket har skett de senaste åren.

– För kanske fyra år sedan var detta som att bygga kärnkraftverk i trä: en ickefråga…

Vad tar ni med er från webbinariet?
– Att det mesta låter sig göras, men det handlar om att hitta de mest optimala lösningarna i olika sammanhang. Här behövs kunskap från många olika professioner, säger Mårten Västerdal.

– Det är roligt att hela värdekedjan deltog i webbinariet, och att de frågor som kom upp var både breda och mer tekniska och smala, säger Magnus Falk.

Hur vill ni gå vidare nu?
– Vi planerar att bjuda in till nästa träff sent i januari 2021, och det är inte helt lätt att välja vilket delområde vi ska bjuda in till först. Jag tror vi har material till minst en handfull seminarier baserat på de talare och de frågor som kom upp på webbinariet. Dels handlar det om mer vanliga frågor kring brand, ljud och fukt, dels mer unika frågor som helikopterplatta på taket eller hygienkrav i operationssalar, säger Magnus Falk.

– Vi behöver sålla, precisera och paketera de frågeställningar som identifierats. Det vore roligt att kunna skriva en projektansökan under första halvan av 2021, säger Mårten Västerdal.

Text: Ulrika Ernström

Talare och presentationer under webbinariet om Sjukhus i Trä, 7 december

Anders Gustafsson, forskare, RISE. Läs presentationen: ”Summering av förstudie Sjukhus i Trä av Smart Housing Småland”

• Cristiana Caira, arkitekt, Centrum för Vårdens Arkitektur, Chalmers. Läs presentationen: ”Trä och vårdarkitektur”

• Frida Tjernberg, konstruktör BTB. Läs presentationen: ”Erfarenheter och möjligheter från projektering och konstruktion av komplexa träbyggnader respektive sjukhus”

• Aida Davallou, masterstudent inom arkitektur och hållbarhet på Chalmers berättar om sitt masterprojekt om vårdmoduler i trä. Läs presentationen: ”Modular healthcare”

Förstudien om Sjukhus i trä

Läs förstudien: Sjukhusbyggnader i trä – vad vet vi idag och vad är gjort?