2016-06-15

Ny affärsmodell utvecklas för energirenovering av småhus

Ansökan “One-stop-shop business model for energy renovation of detached houses” fick såddfinansiering från Smart Housing Småland och är nu även beviljad av Kampradstiftelsen.

Grattis säger vi!

Mål
Målet är att utveckla, implementera och testa en ”one-stop shop”-affärsmodell för energi renovering av småhus.

I affärsmodellen samordnar sig aktörer och kan på så sätt erbjuda ett fullservice renoveringspaket som inkluderar rådgivning, oberoende energibesiktningar, renoveringsarbeten, uppföljning (oberoende kvalitetskontroll och driftsättning) och finansiering. Husägarna kommer att få en kostnads- och energieffektiv renovering levererad av en enda aktör.

Den utvecklade affärsmodellen kommer att testats vid renovering av fyra hus.

Bakgrund
Ungefär 80 % av de svenska småhusen är över 30 år gamla och är i behov av renovering vilket ger ett utmärkt incitament att vidta kostnadseffektiva åtgärder för en energirenovering.

Tyvärr är dock dagens energirenoveringstakt långsam på grund av bristande intresse, investeringskostnader, bristande kunskap om möjligheter, finansieringsproblem, frågetecken kring lönsamet och extra ”besvär”.

På utbudssidan är renoveringsmarknaden fragmenterad och domineras av små hantverksbaserade firmor som marknadsför sina egna produkter eller tjänster men saknar expertis för energirenovering. Genom samarbete skulle företagen kunna erbjuda fler husägare en heltäckande, optimerad, renovering.

Partnerskap
Linnéuniversitetet (projektägare), Danmarks Tekniske Universitet, VTT, Segel A/S, Energikontor Sydost, Åseda Värme & Sanitet AB, Susen AB, Älmhultsbostäder, Växjö Kommun, Länsstyrelsen Blekinge och Region Blekinge.

Projektledare
Krushna Mahapatra, Inst. för byggd miljö och energiteknik, Linnéuniversitetet, 0470 767 813, krushna.mahapatra@lnu.se