2019-03-19

Ny stiftelse ska främja entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län

Science Park berättar på sin hemsida om den nyinrättade Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län som syftar till att stödja kreativitet, entreprenörskap och tillväxt i länet. Stiftelsen kommer att göra investeringar via Science Park Speed Capital, som investerar mellan hundratusen och femhundratusen kronor i bolag som ingår i Science Parks inkubatorsprogram. På så sätt får bolagen både kapital och affärsutveckling, vilket ger dem en god chans att kunna växa framåt.

För regionens framtida utveckling behövs ytterligare fokus på att stimulera ett förnyat näringsliv. Visionen är därför att etablera ett starkt engagemang för entreprenörskap och innovation i Jönköpings län. Genom stiftelsen kan företag, organisationer och privatpersoner vara med och bidra.

Läs mer om stiftelsen och dess arbetet på Science Parks hemsida.