2017-04-24

Nya, bättre balkar med sammanlimmade sidobräder?

I projektet ”Limmad balk av sidobräder – förstudie kring tekniska egenskaper och marknadsförutsättningar” är målet att klarlägga de viktigaste tekniska egenskaperna för en balk av sammanlimmade sidobräder. Dessutom kommer man att utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en sådan produkt ska kunna konkurrera med andra träbaserade produkter på marknaden.

Bakgrund
En utmaning för dagens träbyggande är att klara högt ställda krav på ljudisolering, svikt och vibrationer i flerfamiljshus av trä. För detta krävs bland annat styva bjälklag som kan klara en betydande spännvidd, utan att tjockleken blir för stor.

För att uppnå bästa möjliga resultat behöver man använda så styvt material som möjligt i balkar och skivor i träbjälklagen.

Det styvaste virket i en vanlig stock av gran är det som tas längst ifrån trädets märg. Av det sågade virket är det därför sidobräderna som är styvast. Trots detta utnyttjas sällan sidobräder för tillverkning av produkter där den höga styvheten skulle kunna utnyttjas.

Skälet till det är främst att sidobräder är av klena dimensioner. Dock skulle man, genom att limma samman dessa till balkar, kunna tillverka styva balkar vilket är just det som efterfrågas.

Projektledare: Jan Oscarsson, Linnéuniversitetet, jan.oscarsson@lnu.se, 070 311 31 48

Partners: Linnéuniversitetet, VIDA, Flexator och Dynalyse

Läs mer om projektet ”Limmad balk av sidobräder – förstudie kring tekniska egenskaper och marknadsförutsättningar” här.