2017-11-30

OBOS möter framtiden med AR – nytt på youtube

I Smart Housing-förstudien ”Augmented Reality i trähustillverkning” undersöker OBOS tillsammans med RISE Glas hur Augmented Reality (AR) kan bli en del av arbetssättet.

Med tekniken kan man visa och interagera med tredimensionella ritningar. Resultatet blir att digital information och verklighet smälter samman vilket gör att man alltid har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Arbetsmetoderna är fortfarande på utvecklingsstadiet men här finns stor potential.

– Med den nya digitala tekniken sammanstrålar verkligheten och det vi gör digitalt. Det ger oss väldigt bra förutsättningar för att kvalitetssäkra vårt arbete i alla led och kommer också att leda till att vi kan sänka våra kostnader i projekterings-, tillverknings- och montageskede i vårt företag, berättar Peter Stenfelt, adminstrativ chef för OBOS.

Film på YouTube
På YouTube kan du se en kort film från OBOS om satsningen.

High6
Det här är en av frågeställningarna som ställs i projektet High6 där man siktar på att bygga ett sexvåningshus i glas och trä i kombination med digitala plattformar. Läs mer om High6 här.