2018-03-13

Ola Adolfsson och Smart Housing Småland

Smart Housing Smålands styrgruppsordförande Ola Adolfson, tillika vd för Flexator, har varit med i innovationsmiljön sedan starten. Den 10e april går Kristina Alsér in som hans efterträdare och vi vill passa på att fånga Olas tankar om åren som gått.

Du kom in som styrgruppsordförande redan 2013. Vad var det som lockade dig att ta uppdraget?
– Flexator har försökt vara öppna för samarbete genom åren. Vi deltog i viss utsträckning i Lean Wood Engineering och tyckte det var bra. Vi ser positivt på gemensam utveckling av vår bransch så när möjligheten med Smart Housing dök upp ville Flexator vara en positiv kraft i det arbetet. När jag fick frågan om att bli ordförande i styrgruppen kändes det naturligt att tacka ja, berättar Ola Adolfsson.

Vad har varit det mest intressanta under arbetet med Smart Housing?
Människorna. Samarbetet mellan Linnéuniversitetet och Jönköping University har utvecklats och de personliga kontakterna mellan företag, akademierna och det offentliga har blivit många fler. Sedan finns det flera enskilda områden jag tycker varit väldigt intressanta, till exempel:

  1. Sveriges första 3D-printade hus nämligen Tengboms 10 smarta kvadrat utfört av BLB-industries.
  2. Utvecklingen inom BIM (Bygginformationsmodellering) och hur vi kan använda den projekterade digitala informationen mer effektivt till exempel genom VR
  3. Lösull istället för skivisolering
  4. En lärande och digitaliserad besiktningsprocess
  5. Och flera, flera intressanta områden, några nämnda ingen glömd

Vilka råd har du för den fortsatta utvecklingen?
– Att hitta en bra organisationsform och finansiering för år elva och framåt. Att fortsätta hålla engagemanget uppe. Samarbete handlar om människor så skapa mötesplatser och forum, nätverk där människor interagerar och skapar ”termik”, råder Ola Adolfsson.