2016-09-14

Om byggnadsmaterials klimatpåverkan

Under Jönköpings läns Klimatvecka hölls den 12 september Plusenergiforum med olika teman kopplade till klimat och energi på Kulturhuset Spira i Jönköping.

Johan Palm från Smart Housings processledning var inbjuden att tala om ”Smart och hållbart byggande med glas och trä”. Johan beskrev bland annat att nyligen gjorda studier visar att byggnadsmaterialets klimatpåverkan är den viktigaste faktorn i en byggnads totala klimatpåverkan från vaggan till graven. Byggnader med trästomme innebär också att materialet i den bärande stommen är förnyelsebart, och att man därmed bygger in koldioxid i stommen under mycket lång tid.