2022-10-24

Om du är stor och stark måste du också vara snäll!

Apropå frågan om det går att med några få ord beskriva Vasakronans engagemang inom det livsviktiga klimat- och hållbarhetsarbetet som pågår svarar hållbarhetschef Anna Denell att ”är man som Vasakronan stor och stark, så måste man också vara snäll – ungefär som (seriefiguren) Bamse.”

Det är onekligen ett fascinerande möte med Anna Denell, hållbarhetschef hos Vasakronan. Inte minst att lyssna till hennes kommentarer kring de nyligen införda klimatdeklarationerna för byggnader, den pågående materialdebatten och – inte minst – det som hon och Vasakronan ser som viktigt när vi gemensamt i Sverige agerar för klimatneutralitet de kommande decennierna. Märkesåret är som bekant 2045 då alla verksamheter i samhällets regi ska vara klimatneutrala.

Verktyg eller ”tumvantar”

Anna Denell är noga med att påpeka att ”Bamsecitatet” i rubriken ovan inte kommer från henne själv, utan har myntats av tidigare VDn Fredrik Wirdenius. Vasakronan med sin ställning som ett av Sveriges ledande fastighetsbolag är ju onekligen både stor och stark. Att också vara ”snäll” kan i sin tur betyda att vara ”snäll” mot medarbetare och mot konkurrenter. I det större sammanhanget – att vara ”snäll” mot planeten.

Bakgrunden till vårt intervjusamtal är emellertid hennes uppmärksammade och färgstarka framträdande vid Smart Housing Smålands seminarieserie under Almedalsveckan 2022. Då handlade det om de vid årsskiftet införda klimatdeklarationerna. Jag påminner om hennes ”sommarvarning” om att klimatdeklarationerna riskerar att bli en ”tumvante”. Det förestår som bekant en uppgradering med skärpta krav i klimatdeklarationerna år 2025.

–  Ja, det hörs tongångar i pågående diskussioner med konklusionen att ”ribban inte får sättas för högt”, vilket betyder att så många som möjligt ska klara ”höjden”, och då riskerar klimatdeklarationerna att gå samma öde till mötes som energideklarationerna som infördes 2009, säger Anna Denell.

Energideklarationerna har inte haft en reell påverkan för utvecklingen är Anna Denells uppfattning. De fylls i och redovisas pliktskyldigt, men eftersom det saknas kännbara påföljder får de ingen effekt. I några länder har exempelvis införts förbud mot uthyrning av lokaler med för dålig energiprestanda – och därmed skapas ett kraftfullt ekonomiskt incitament för fastighetsägaren att energieffektivisera de sämsta byggnaderna.

– Dessutom är det bråttom att snabbt minska utsläppen från byggproduktionen. Att uppföra byggnader genererar stora klimatutsläpp här och nu. De som varit med att ta fram den nationella färdplanen för en hållbar bygg- och anläggningssektor vet att vi med befintlig teknik kan halvera utsläppen här och nu – utan allt för höga merkostnader, säger Anna Denell.

Upptäckter genom projekt

Anna Denell understryker att det inte handlar om att ”ta ställning” för ett specifikt material, men att det ändå är ett faktum att när trä ersätter stål och betong så får det stora positiva effekter för klimatutsläppen. Den stora effekten vid materialbyten hänger i sin tur samman med att byggverksamheten är materialintensiv, det är vanligt att det går åt ungefär ett ton material för varje kvadratmeter som produceras.

– Vi kommer förmodligen inte att bygga allt i trä framöver, men resultaten från Magasin X är onekligen lovande. Utöver miljövinster kan vi konstatera fördelar när det gäller förbättrat inomhusklimat och jämnare luftfuktighet, säger Anna Denell.

Magasin X i Uppsala – Sveriges största kontorshus i modern träbyggnadsteknik. Foto: Vasakronan.

 

Magasin X i Uppsala är ett lyskraftsprojekt i Vasakronans regi. Byggnaden står nu färdig på sin plats intill centralstationen i vår fjärde största stad och är landets största kontorshus med bärande stomme i limträ och KL-trä. Interiört är trästommen synlig vilket skapar ett behagligt klimat för de som arbetar. Byggnaden har utformats av White Arkitekter.

Framsteg genom samverkan

Sveriges hittills största kontorshus i modern träbyggnadsteknik är i sju våningar, och har också minskat koldioxidutsläppen med cirka 70 procent jämfört med en motsvarande konstruktion i stål och betong. Dessutom bidrar smarta energilösningar som bergvärme, solcellsanläggning och batterier till att utsläppen även blir låga i driftsfasen.

Att Uppsala kommun varit en medspelare genom egna satsningar på träbyggande och aktivt sökande efter klimatoptimerade lösningar har också spelat Vasakronan och Magasin X i händerna.

– Ja, Uppsala kommun har verkligen varit på vår sida genom projektet. De är flexibla och lät inte vårt val av material bli ett hinder i bygglovsprocessen, säger Anna Denell.

Det står helt klart att Vasakronan och inte minst Anna Denell själv, lärt sig mycket om träbyggnadsteknik och dess förutsättningar och möjligheter under processen med Magasin X. Det handlar om att samspela med involverade företag och kommunen som hanterar planprocessen.

– Vi kan redan nu, med befintlig kunskap om processer och teknik, skära ned utsläppen med i storleksordningen 50 procent – men vi behöver göra mer och öka takten, säger Anna Denell.

Innovationsmiljöer behövs

I den meningen är den typ av innovationsmiljöer som Smart Housing Småland (SHS) erbjuder i skärningspunkten mellan samhälle, företag och forskning betydelsefull. Inom SHS bedrivs projekt både för att bistå aktörers ”resa” mot klimatneutralitet genom exempelvis husgrunder i kombination glas/trä, mer rationella och resurssnåla processer. Tillsammans med exempelvis regioner jobbar också SHS för fler lyskraftsprojekt, såsom ett första regionsjukhus med bärande delar i trä.

– Tveklöst behövs både politiska initiativ som EU:s satsning New European Bauhaus och den formen av innovationsmiljöer som Smart Housing Småland erbjuder. Initiativ och arenor för samverkan är två av nyckelbegreppen när vi tar ytterligare steg mot en hållbar och klimatneutral verksamhet. Och det är genom konkreta byggprojekt som vi etablerar nya, hållbara alternativ, säger Anna Denell.

Fakta om Vasakronan

  • Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som omfattar 168 fastigheter och en total area om 2,4 miljoner kvadratmeter.
  • Vasakronan äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Merparten av beståndet ligger i Stockholm.
  • Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgår till cirka 196 miljarder kronor.
  • Antalet anställda är cirka 300.

Lyssna på de olika seminarierna från Almedalen via vår Youtubekanal här >

Nedan kan du läsa om alla seminarierna från Almedalen:

> NÄR VI BYGGER KLIMATNEUTRALT FÖR HÅLLBARA BOENDEN OCH LIVSMILJÖER ÄR TRÄ ETT REDAN ETABLERAT OCH NATURLIGT VAL

VACKRA, HÅLLBARA OCH INKLUDERANDE LIVSMILJÖER VAR TEMAT VID SMART HOUSING SMÅLANDS VÄLBESÖKTA HELDAGSEVENT I ALMEDALEN

Läs mer om Magasin X i Uppsala här >