2017-08-07

Omvärldsbevakning och informationsutbyte med Australien på gång

Smart Housing är efter tre år som innovationsmiljö mogen att vidga vyerna internationellt.

Internationaliseringsstrategin har lett fram till en inbjudan att hålla ett seminarie om vårt arbetssätt vid PrefabAUS årliga konferens i Melbourne, Australien i september. Vid deras besök i Sverige i våras kom det fram att det finns ett stort intresse kring vår triple helix-approach inom träbaserat byggande och boende.

Transparent intelligens sågs också som ett mycket intressant teknikområde för Australiens fönsterindustri och även detta kommer att presenteras på konferensen. Tänk inte bara glas – tänk transparent – det är transparent intelligens.

Läs mer om prefabAUS här i inlägget same, same but different.

Presentation på prefabAUS hemsida om SHS föredragshållare Mikael Ludvigsson.