2017-04-05

Open innovation, automatisering och robotik i industriellt byggande

Den 30 mars bjöd Hjältevadshus tillsammans med VinnVäxt miljöerna Automation Region, Smart Housing Småland och Robotdalen in till ett branschöverskridande seminarium på Träcentrum i Nässjö.

Vunnen ramupphandling + ny fabrik = Hjältevadshus provar open innovation
Under dagen utforskades hur kunskaper och erfarenheter inom automatisering och robotik kan användas för att förbättra industriell byggproduktion av volymelement. Utgångspunkt för seminariet var den ramupphandling för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), ”Bostadshus 16”, som Hjältevadshus vann i början av året och optimeringen av produktion av volymelement i den nya fabriken i Hultsfred.

Från SHS bostadsmodul 1.0 till Hultsfredshus flerbostadshus Rodpeace
Samarbetet med Tengbom arkitekter, som påbörjades i samband med arbetet med att gestalta och tillverka SHS bostadsmodul 1.0, har fortsatt och nu resulterat i Hjältevads nya koncept för flerbostadshus Rodpeace, se en kort film på youtube här. Husen sätts samman av olika antal volymelement på 25 m2 till en- till trerumslägenheter.

Vad krävs för att skapa Nordens modernaste trähusfabrik?
På förmiddagen hölls inspirationsföreläsningar om robotisering, automation, BIM och arkitektur. På eftermiddagen genomfördes en Do-tank (en slags workshop), där man arbetade fram förslag på aktiviteter som behövs för att realisera visionen om den ”Nordens modernaste trähusfabrik” 2018.

Några av gruppernas synpunkter redovisas här:

  • Bra start med den öppna attityden, samt att involvera innovationsmiljöerna. Det kan gynna hela branschens utveckling inom automation och robotisering.
  • Det är dags att börja diskutera automation och robotisering inom branschen och att skapa samverkan och branschnätverk.
  • Kort om tid att implementera nya lösningar i den nya fabriken.
  • Logistik och layout måste tas med från början.
  • Det finns ett behov av standardisering av kopplingar för installationer mellan volymelement.
  • Genomföra förstudier i samverkan mellan flera företag.

Dagen genomsyrades av välvillighet, intresse och koncentrerat engagerat arbete tillsammans. Vi ser med spänning fram emot fortsättningen.