2019-03-14

På gång i Baltikum!

Smart Housings processledningen var på omvärldsspaning i Baltikum under vecka 9. Det var ett digert program där vi besökte företag, initierade ett meta-kluster för trähus kring Östersjön och deltog på konferensen Forum Wood Building Baltic i Tallinn, Estland.

Meta-kluster för trähus kring Östersjön
Representanter från Estonian Woodhouse Association från Estland, Lithuanian, Prefabricated Cluster – PrefabLT från Litauen, Latvian Wood construction cluster från Lettland, Innobyg från Danmark, ArenaSkog från Norge samt Business Joensuu, Joensuu Science Park från Finland samlades och diskuterade gemensamma frågor.

Estland exporterar 90 % av sin produktion, men vill öka den inhemska marknadsandelen till 40/50 % – principiellt det omvända i Sverige. I dialogen konstaterades att det finns möjligheter att öka innovation, överföring av teknik och kunskap samt ordna aktiviteter/utbyte mellan företag.

Gemensamma frågeställningar:
• Ökat träbyggande för ökad marknadsandel inom byggsektorn
• Särkrav, homogenisering av byggregler
• Europeiskt nätverk
• EU-projekt

Nästa steg blir att gruppen ansöker om finansiering för fördjupad samverkan.

Rundresa med företagsbesök
Det finns hundratals år av erfarenhet av att bygga i trä i Tallinn. Vi besökte bland annat Kalamaja som är en alltmer populär stadsdel med bevarad träbebyggelse, där en del renoverats till nyskick. Här finns inslag av väl anpassade moderna hus där delar rivits.

Vi besökte företaget Q-haus. Q-haus ligger i Tallinn och är en tillverkar av prefabricerade hus med trästommar. De specialiserar sig på kvalitetshus och arbetar tillsammans med arkitekter och konstruktörer för att kunna erbjuda service och kompletta lösningar till kunder.

Timbeco Woodhouse har kontor och produktionsanläggning i Saku Tõdva, Det är ett familjeägt företag med 160 anställda. Där arbetas med en flexibel produktion efter kundens önskemål. De använder tak-, fasad-, väggelement och modulbyggnader baserade på lättregelstomme och CLT-lösningar som bland annat används som fasad- och takelement till Helsingfors nya centralbibliotek. I första hand levereras till Norge, Sverige, Finland Storbritannien och Japan.

Harmet är en modulhustillverkare med 750 anställda och tre fabriker. De kan producera upp till 130 000 kvadratmeter modulyta per år. Cirka 90 % av produktion går till Skandinavien och är affärspartner med BoKlok och Cramo Adapteo AB. Dessa leveranser utgör 70 % av produktionen. De hjälper BoKlok att uppnå sitt mål att fördubbla årliga produktionen av bostäder fram till 2020.

Rapport från konferensen kommer i ett eget inlägg.