2016-04-28

På väg att förverkliga fler bostäder med tjänstedesign

Inom Vinnovaprojektet “500k – nytt liv i villastaden” som Smart Housing Småland deltar i, sker under våren en serie workshops tillsammans med dem som direkt berörs – tjänstemän, husägare och andra under ledning av KOD Arkitekter.

I en serie projekt har KOD konstaterat att var tredje husägare anser att man bor för stort idag. Om en procent av dagens villaägare skulle bygga en ny bostad skulle Sverige på 25 år få 500 000 nya bostäder. Det skulle vara en process där förtätningen sker långsamt över tid i samklang med den enskilda bostadsägarens behov.

Den 5 april samlades ett gäng i stadsbyggnadshuset i Helsingborg. Deltagarna utforskade hur man praktiskt kan förändra och förnya arbetssätt för att tillsammans låta svenska villaområden växa inifrån. Metoden som används kallas tjänstedesign och innebär att man utgår från behov och verklighet för dem som berörs och involveras i processen.

Under dagen arbetade deltagarna med att utveckla och konkretisera kring frågor som hur en kommun kan möta många små civila aktörer som vill bygga fler bostäderenligt dagens regelverk och vilka skillnader det kunna ge om regelverket skulle förändras. Om man till exempel skulle vilja få fram generationsboenden under samma tak, dela upp ett befintligt hus för fler familjer, inreda ett garage till bostad eller bygga ytterligare en bostad på sin tomt, större än dagens Attefallshus som är lite för litet för att fungera bra.

Diskussionerna för med sig frågor om socialt samspel, finansieringsformer, tekniska underhållsfrågor, lagstiftning och hur infrastrukturen kring villastaden tål en förtätning i allt från va-nät till skolor. Eftermiddagens frågor fokuserade på hur en förtätning skulle kunna påverka fastighetsägare, seniorers och ungdomars boende.

– Det vore spännande om man skulle kunna skapa testområden där man provar och utvärderar bostadsområden, konstaterade Stina Pettersson från Helsingborgs stad.

Projektet fortsätter och du kan läsa mer på projektets hemsida www.500k.se.