2020-12-14

På väg mot Bymässa 2030

Hur kan vi utveckla attraktiva och hållbara livsmiljöer i byn och utanför städerna? Nu finns en förstudie kring möjligheten att arrangera Bymässa 2030. Smart Housing Småland är en av aktörerna som Region Kronoberg samverkar med i arbetet.

Förstudien har granskat vad en Bymässa 2030 kan vara och hur den kan genomföras, och den har nu presenterats för lokala och regionala politiker. Intresset för förstudien har varit stort och Regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg tar nu processen vidare. Ett definitivt beslut ska fattas i september 2021.

Bild: White Arkitekter

Här kan du läsa förstudien om Bymässa 2030
Här kan du läsa en nyhet om arbetet med Bymässa 2030