2019-04-18

Peter Johansson ny programdirektör för ProWOOD

ProWOOD (2014-2020) och uppföljaren ProWOOD+ (2017-2023) är företagsforskarskolan som har som mål att stödja innovationsförmågan och öka konkurrenskraften hos svensk träindustri. Vid årsskiftet tillträdde Peter Johansson, Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University som ny programdirektör efter Kristina Säfsten.

Vem är du?
-Jag är en tonårsförälder som forskar inom digitalisering i byggandet på Tekniska Högskolan i Jönköping.

Vad är dina drivkrafter?
-Som lärare och forskare brinner jag för att ge studenter kunskaper så att de kan få bra jobb och bidra till samhället. Jag är också intresserad av miljöaspekter på en lekmannanivå och på så sätt är det mycket motiverande att få jobba med ProWOOD. Tillväxt inom träbranschen kopplat till en bättre miljö och att få folk i arbete.

Vad händer just nu inom ProWOOD?
-Själv har jag börjat med att sätta mig in i ProWOOD. Jag kan nu konstatera att ProWOOD+ börjat komma igång bra och att de från ursprungliga ProWOOD börjar bli klara och har publicerat sig över förväntan. Man har en god intern samverkan och nu planeras för ett vårmöte 10-11 juni där alla doktoranderna träffas och redovisar vad de gör. En annan viktig och intressant fråga är hur akademin och företagen ska kunna jobba och samproducera ännu bättre tillsammans.

Vad är planerna för ProWOOD framöver?
-Det vi börjar fundera och skissa på nu är hur vi tar konceptet vidare och skulle kunna jobba i en tredje fas av ProWOOD, ProWOOD++.