2023-03-14

Sommarakademi Visit Sweden med Porto Academy sommaren 2023

Tillsammans med Smart Housing Småland bjuder Porto Academy in till en sommarakademi under temat Visiting Sweden, i Stockholm och i Växjö sommaren 2023.

Sommarakademin Visiting Sweden hålls den 14 till 21 juni 2023 i Stockholm och Växjö. Syftet är att studera och utforska den svenska lokala industrins tradition av prefabricerade trähus. Både hur den har påverkat dagens arkitektur, men även hur den bidrar till dess framtid.

Programmet ger en introduktion till svensk kultur med bland annat studiebesök på viktiga arkitektoniska referenser och platser i Stockholm och besök på andra platser.

Porto Academy sommarskolas program består av en veckolång workshopstudio med föreläsningar, studieresor, kritik, samarbete, utställningar och presentation av case för slutkund. Nytt för i år är att varje workshopledare tillsammans med sina 20 deltagare får ett skarpt case att arbeta med från Getnö Gård, Böda Resort eller för nödbostäder till krisdrabbade områden.

Samarbetspartner är Södra, Vida och IsoTimber som kommer gästföreläsa. Dessutom anordnas ett studiebesök på en fabrik på höglandet längs vägen till Växjö.

VAR
Porto Academy sommarskola Visiting Sweden anordnas i Stockholm och Växjö i Sverige, där majoriteten av prefabricerad träindustri i Europa är baserad. Studioarbetet kommer att äga rum i Linnéuniversitetets lokaler på Campus i Växjö.

NÄR
14 till den 21 juni 2023

Mer information hittar du på www.portoacademy.info