2016-07-01

Preliminära försök visar ökad effekt med 50 % från laminerade organiska solceller

SHS-projektet ”Solar Film (Sofi): Laminering av organiska solceller” har undersökt hur verkningsgraden i organiska solceller påverkas av att lamineras in mellan glas. Glaspartier med laminerade organiska solceller kan till exempel användas i isolerrutor, takfönster, fasader, balkonger eller busshållplatser.

Ett första försök visade ökad effekt med 50 %
Ett fåtal organiska solcellmoduler laminerades och verkningsgraden före och efter laminering kontrollerades. Vårt preliminära mål var max 20 % minskning i verkningsgrad men mätningar visade att lamineringsprocessen ökade uteffekten med ca 50 %. Förmodligen på grund av ökad kristallisering och ordning i polymermaterialen.

Vill du vara med och utveckla framtidens byggkomponenter med integrerade solceller?
I nästa steg (utvecklingsfasen) vill vi verifiera, optimera och modifiera solcellerna och lamineringsprocessen. Det innebär snabbare och mer automatiserad lamineringsprocess som medför ekonomisk lönsamhet.

Då det gäller solcellen bör den kemiska sammansättningen och strukturen på organiska solceller optimeras.

En annan aspekt som vi vill undersöka är möjligheten att använda laminerade solceller i byggkomponenter som balkonger med utbytbart glas. Därför vill vi bygga upp ett konsortium som även består av balkongtillverkare samt arkitekter.

Här kan du ladda hem rapporten Solar Film (Sofi): Laminering av organiska solceller.

Kontaktperson
Parisa Sehati, Glafo – glasforskningsinstitutet, 010- 516 63 58, parisa.sehati@glafo.se