2019-04-04

Presentation av Estlands ledande trähusföretag

The Estonian Woodhouse Association (EWA) har mer än 50 medlemmar. EWA är ramorganisation för The Estonian Wooden Houses Cluster (EWHC) som skapades för att förbättra internationell konkurrenskraft samt öka förädlingsvärdet och exportomsättningen för medlemmarna. Mer än 90 % av Estlands prefabricerade trähusproduktion exporteras, främst till de nordiska länderna, men också till 70 länder runt om i världen.

I en helt ny bok “The cutting edge: Estonia’s Leading Timber Construction Enterprises” har man valt ut de medlemsföretag som man anser är bäst på prefabricerat byggande av trähus.

I förordet skriver Rene Tammist, Estlands Entreprenörs- och IT-minister: -Klustrets mod att implementera gemensamma projekt och stödja kunskapsdelning och erfarenhet inom branschen har lett till att Estland blivit Europas största exportör av trähus om man räknar produktionsvolym.

Boken ger en bra översikt över de medverkande företagen med ett uppslag med fakta, en intervju och flera foton. Den finns att låna på Smart Housings kontor i Växjö på Vejdes plats 3.

De utvalda företag som är med
– Akso-Haus http://aksohaus.ee/
– Aru Grupp https://arugrupp.ee/en
– Astel http://www.astel.ee/
– Bauindustrie Tehas http://bauindustrie.ee/en/front-page/
– ELH Palkehituse http://www.palkehitised.ee/en/
– EstHus http://esthus.eu/
– Estnor http://estnor.ee/sv/
– Estonian Log Cabins http://estonianlogcabins.com/
– Finnlog Group http://www.finnlog.eu
– Greencube http://www.greencube.ee
– Greentec Houses http://www.greetec.ee
– Harmet http://www.harmet.ee
– Hobbiton http://www.hobbiton.ee
– KMT Prefab http://www.kmt.ee
– Majand http://www.majand.ee
– Matek http://www.matek.ee
– Mountain Loghome http://www.mountainloghome.ee
– Nord  Homes http://www.nordhomes.com
– Nordic Houses http://www.nordichouses.eu
– Palmako http://www.nordichouses.eupalmako.com
– Palmatin http://www.palmatin.com
– Pinska http://www.pinska.ee
– Production House http://www.productionhouse.ee
– Q-haus Baltic http://www.qhaus.eu
– Ritsu http://www.ritsu.ee
– Saare Erek http://www.saaremaahouses.ee
– Tender Ehitus http://www.tender.ee
– Tene Kaubandus http://www.tene.ee
– Timbeco Woodhouse http://www.timbeco.ee
– Valmer Puit http://www.valmer.ee
– Varola http://www.varola.ee
– Vipson Projekt http://www.vipson.ee
– Siga http://www.siga.swiss