2021-05-28

Presentation av examensarbeten i byggteknik – 31 maj - 2 juni

Under nästa vecka presenteras en lång rad intressanta examensarbeten i Byggteknik digitalt vid både Linnéuniversitetet och Jönköping University. Många av dem handlar om träbyggnadsteknik och är gjorda i samverkan med Smart Housing Smålands intressenter.

Presentation av kandidat- och högskolearbeten (länk till presentationsschema – pdf) vid Linnéuniversitet 31 maj och 1 juni.
För Zoom länk kontakta Björn Mattson bjorn.mattsson@lnu.se.

Presentation av mastersarbeten (länk till pdf) vid Linnéuniversitetet 2 juni.
För Zoom länk kontakta Michael Dorn michael.dorn@lnu.se.

Presentation av kandidat- och högskolearbeten (länk till presentationsschema – pdf) vid Jönköping University 1-2 juni.
Zoom länk finns i programmet.