2020-11-24

Produktplattformar kan skapa både flexibilitet och effektivitet

Går det att göra småhusproduktion med volymelement mer flexibel, utan att tumma på effektiviteten? ProWood-kopplade forskaren Djordje Popovic har granskat möjligheterna med produktplattformar i industriellt byggande av småhus, och ger industrin viktiga nycklar för att kunna möta kundernas behov och samtidigt behålla effektiviteten i produktionen.

De senaste åren har Djordje Popovic, OBOS och Jönköpings universitet, undersökt hur en industriell småhusbyggare skulle kunna öka kundanpassningen och behålla effektiviteten i sin produktion med volymbyggteknik. Han har också undersökt hur det är möjligt att stötta ett sådant tillvägagångsätt. Nu har han doktorerat, och resultaten av hans forskning går att läsa i avhandlingen ”The development and use of product platforms in single-family industrialized house building”

Forskningen genomfördes inom ramen för forskarskolan ProWood, som Smart Housing Småland har stöttat och sitter i ledningsgruppen för.

Vilka utmaningar har du fokuserat på i din forskning?
Att tillverka hus med volymbyggteknik har många fördelar, till exempel kort leveranstid, hög produktkvalitet och hållbar produktion. Samtidigt är produkterna nästan helt och hållet fördefinierade, vilket gör att möjligheterna för kundanpassning låga. Det finns flera stora utmaningar med sådana affärsmodeller, till exempel att marknaderna numera är ganska ostabila och att kraven som ställs på produkter ständigt varierar. Dessutom tar det ganska lång tid att utveckla nya eller underhålla befintliga högfördefinierade husmodeller, eftersom ett hus är en produkt med väldigt högteknisk komplexitet.

Hur har du försökt bidra till att lösa detta?
Jag tycker att det största bidraget i min forskning är att jag har utvecklat hur produktplattformar kan användas i företagens produkt- och processlösningar, och även hur övriga resurser kan användas som en produktplattform. Produktplattformar är ett koncept som utvecklades i mekaniska industrin för att hantera det ökade behovet av kundanpassning.

Vilka är dina viktigaste resultat?
De viktigaste forskningsresultaten tycker jag är en beskrivning av hur produktplattformar utvecklas och används i industriellt byggande av småhus, en metod för informationsmodellering av produktplattformar, samt design och projekteringsprocess för flexibla volymelement.

Vad hoppas du att din forskning ska leda till?
Jag tror att andra forskare kan utgå från mitt forskningsarbete för att ta fram ännu mer kunskap om det här viktiga området: produktplattformar i industriellt husbyggande. Jag hoppas att min forskning medför att vi kommer ett steg närmare en mer flexibel produktion av småhus med volymelement, och en effektiv informationshantering av produktplattformar i denna industri. Forskningsresultaten kan användas i utbildningssyftet hos företag som vill öka kunskapen om produktplattformar på olika organisationsnivåer. Metoden för informationsmodellering kan användas för att stödja utveckling av digitala verktyg för informationshantering.

Textsammanställning: Ulrika Ernström
Foto: Privat och OBOS

MER LÄSNING
Läs avhandlingen “The development and use of product platforms in single-family industrialized house building”

Läs mer om ProWood – en forskarskola för näringsliv och universitet i samverkan