2016-10-13

Programmet klart för VäxjöSamtalet om träbyggande

Byggandet med trä sker inte längre som några enstaka pilotprojekt utan är i många kommuner en standardlösning för att lösa bostadskrisen och samtidigt bidra till ett hållbart och klimateffektivt byggande.

I ett framtida samhälle så är dock trä ett viktigt byggmaterial som kan ta en ännu större plats i byggandet. Hur drar vi nytta av de senaste 25 årens byggande med trä för att med tillförsikt accelerera utvecklingen mot en uthållig framtid i socialt, ekonomiskt och ekologiskt hänseende.

Under dagarna erbjuds guidade bussrundturer med inriktning på arkitektur eller teknik och ett seminarieprogram med ämnen som:

  • Byggsystem och hur har de utvecklats under 20 år
  • Hur har man i kommuner arbetat med utveckling av träbyggandet?
  • Industriellt byggande – hur får vi god gestaltning i en effektiv och prisvärd produktion?
  • Kunskap och kompetens – hur sprider vi kunskap till er?

Program och anmälan