2023-03-01

Projektet ”Nysvenskby” öppnar för en omfattande svensk satsning för återuppbyggnad i Ukraina

Inom projektet ”Nysvenskby” initierar Smart Housing Småland (SHS) under våren 2023 ett antal samlingar och samtal för att skapa en operativ organisation av industriella träbyggare, leverantörer av efterfrågade träprodukter och övriga underleverantörer inom samhällsbyggandet. Målet är att möjliggöra en omfattande insats för återuppbyggnaden i Ukraina genom att samordna hela branschen på ett sätt som inte skett tidigare.

–  Behoven i Ukraina är enorma och vi står i startgroparna för att samordna en gedigen svensk insats för återuppbyggnaden, säger projektledaren Mikael Ludvigsson.

De pågående diskussionerna på nationell nivå om svenska insatser för återuppbyggnad i krigsdrabbade omfattar i allra högsta grad den svenska byggnäringen. Det finns behov av en sammanhållande operativ organisation för att genomföra hjälpinsatserna med bostäder, vårdinrättningar och annan infrastruktur som behöver åtgärdas i olika framtida utvecklingssatsningar. Innovationsmiljöer som Smart Housing Småland är skapade av Vinnova för att arbeta i komplex samverkan och ta sig an dessa globala utmaningar.

Under tio år har Smart Housing Småland byggt upp ett nätverk och en innovationsmiljö som möjliggör systemförändringar inom samhällsbyggandet för att klara utmaningar som klimatförändringar och kriser. Med det pågående förödande kriget i Ukraina och i dess spår förväntas Sverige genomföra insatser för en mödosam återuppbyggnad.

Innovationsmiljön står till förfogande
Att från EU och Sverige bidra till Ukrainas återuppbyggnad handlar i hög grad om att leverera värde och produkter som direkt kommer befolkningen till godo – inte ekonomiskt bistånd som riskerar att ”försvinna” in i det gamla systemet. Det handlar långsiktigt om att sätta nya system på plats och att få det att fungera.

Smart Housing Småland erbjuder möjligheter att använda den uppbyggda kompetensbasen och kunskapsplattformen för att göra skillnad på riktigt och i praktiken. Just nu är förstås situationen till följd av kriget i Ukraina den mest akuta i sammanhanget, men detta gäller förstås generellt i de delar av världen som är drabbade av klimatet, kriget och naturkatastrofer. I blickfånget just nu är ofrånkomligen katastrofläget i Turkiet och Syrien till följd av de förödande jordskalven. Även här kan förstås denna form av insatser bli aktuella.

Stora behov i Ukraina
Just nu pågår av regeringen initierade diskussioner för involverade intresseorganisationer och entreprenadföretag om hur den svenska byggnäringen kan hjälpa till i det krigsdrabbade Ukraina. Vad som efterfrågas kommer givetvis Ukraina så småningom att specificera men via medier kan alla redan nu se att hundratusentals bostäder är förstörda. Att nya bostäder kommer att finnas med högst upp på listan för återuppbyggnad är givet, tillsammans med samhällsnödvändig infrastruktur och vårdinrättningar.

Smart Housing Småland vill tillsammans med involverade aktörer forma en smidig och smart samskapande process som behöver formas av de medverkande under våren 2023.

Det är också ett faktum att Sverige och övriga världen går in i en lågkonjunktur, där den tuffare situationen faktiskt frigör fabrikskapacitet för att kunna bidra till insatser för återuppbyggnaden i Ukraina.

Det är en oerhört klok strategi att planera och forma ett projekt redan nu, även om det är svårt att se slutet på den förödande krigssituationen i Ukraina. Det är viktigt att understryka att projektet ”Nysvenskby” inte på något sätt är låst i sina strukturer. Stödinsatser kan mycket väl också inkludera överföring av ”know-how” på plats i Ukraina.

Föregångare och historik
Under andra världskriget bombarderades området Calvados i Normandie av de allierade inför D-dagen och invasionen i början av juni 1944. Journalisten Victor Vinde besökte området och hans reportage därifrån fick svenska företag och kommuner att reagera. Ungefär 200 byggsatser till specialdesignade småhus skeppades över och monterades. Husen kallas ”les suédoises”, svenskorna, och är än i dag populära bostäder i området.

Projektnamnet ”Nysvenskby” är kopplat till den i Ukraina så välkända Gammalsvenskby, som har sin plats och tragiska historia invid Dneprs strand i Ukraina. Byns namn kommer av att den bebos av svenskbybor som är ättlingar till de estlandssvenskar som tvångsförflyttades under Sovjettiden.