Möjligheter med AR i trähusbranschen

Med Augmented Reality (AR), eller förstärkt verklighet, adderas virtuell information i ditt synfält när du tittar genom AR-glasögon. Husköparna kan till exempel se hur huset de valt passar på den tomt de har.

Tekniken ger möjligheter att se monteringsanvisningar direkt framför sig och se var rör och elkablar ligger i väggar. Detta ger ett helt nytt verktyg för utveckling, produktion och sälj inom byggbranschen.

– Med den nya digitala tekniken sammanstrålar verkligheten och det vi gör digitalt. Det ger oss väldigt bra förutsättningar för att kvalitetssäkra vårt arbete i alla led och kommer också att leda till att vi kan sänka våra kostnader i projekterings-, tillverknings- och montageskede i vårt företag, berättar Peter Stenfelt, adminstrativ chef för OBOS.

Läs mer om hela projektet här.

High6
Det här är några av frågeställningarna som ställs i projektet High6 där man siktar på att bygga ett sexvåningshus i glas och trä i kombination med digitala plattformar. Läs mer om High6 här.

Smart Housing Smålands innovations- och inspirationspris 2017
Det här var en av delarna som ledde fram till att David Johansson, OBOS fick Smart Housing Smålands innovations- och inspirationspris 2017. Läs mer om det här.

Medverkande
OBOS Sverige, RISE Glas och Skandinaviska Glassystem

Projektledare
Jerry Eriksson, RISE Glas, jerry.eriksson@ri.se, 010-516 63 55

 

Exempel från prototypen

I filmen ovan kan man se hur husköparna med hjälp av AR kan se hur det hus de valt passar på tomten och hur det placeras bäst.

På YouTube kan du se en kort film från OBOS om satsningen.

Så här kan man se rör och ledningar ovanpå verkligheten med AR-glasögon.