Självreglerande ljusmiljö

Här demonstreras styrning av ljusmiljön för att skapa förutsättningar för ett autonomt och självförsörjande ljus-/energisystem. Det bidrar till lägre energiförbrukning genom minskat kylbehov, samtidigt som välbefinnandet ökas genom att styra temperatur och ljus.

Följande funktioner har byggts in:

  • Ljussensor som reglerar belysning beroende på ljusförhållanden utomhus.
  • Ljusinsläppen genom fönstren styrs av en ljussensor.
  • Ljusets färgton regleras beroende på tid på dygnet. Rött ljus på kvällen för att inte störa melatoninproduktionen (hormonet som gör att man blir sömnig). Blått ljus på morgonen för att stoppa melatoninproduktionen så att man vaknar till. Vitt ljus på dagen för att se bra.
  • Röststyrning och mobilapp för att kunna styra ljuset manuellt.
  • Ljussensor som detekterar antal lux (belysningens styrka) för både för synligt ljus och IR-ljus.
  • Inlaminerade organiska solceller på taket som kan förse styrsystemet med energi. Visualiseras genom lysdioder som lyser starkare vid starkare ljus.

 

Projektledare
Henrik Karlsson, RISE Glas, 010-516 63 70, henrik.u.karlsson@ri.se

Exempel från prototypen

Inlaminerade solceller på taket.

Fönster som kan växla mellan transparent och ogenomskinligt. Styrningen har lagt in i podiet som huset står på.