Touchfönster som styr musik och fungerar som strömbrytare

Ett touchfönster har tagits fram för att inspirera och demonstrera hur man kan integrera funktioner på existerande glasytor i hemmet.

Fönstret kan spela musik, tända och släcka en lampa och styra en fläkt. Om man så vill kan man koppla in och aktivera andra produkter.

Strömbrytare på glaset

Symboler på en lampa och fläkt har tryckts på glaset. Dessa fungerar som strömbrytare: tryck för att sätta på/stänga av exempelvis en lampa. Två wifi-styrda vägguttag (se bilden nedan) är kopplade är programmerad till dessa punkter så att strömmen i wifi-vägguttaget slås på eller stängs av. Stickkontakten till objektet man vill styra (exempelvis lampan) stoppas in i det wifi-styrda vägguttaget.

Styr musiken på glaset

Ett tryck med fingret var som helst på resten av fönstret sätter på och stänger av musik (play-/paus- funktion). Man svajpar (eller kanske ska man säga sveper) för att byta låt. Höjer volymen genom att peka på skärmen med två fingrar och föra isär dem (”zooma ut”). Sänker genom att föra fingrarna mot varandra (”zooma in”).

Ett rutnät av IR-ljus genereras av tätt sittande IR-ledlampor placerade under fönsterlisten längs ena kort- och långsidan av fönstret. Touchfunktionen fungerar genom att fingret bryter IR-signalen som i normala fall registreras av tätt sittande detektorer på motstående kort- och långsidor av fönstret. Hur fingret och den associerade IR-skuggan rör sig kan kopplas (programmeras) till olika händelser, jämför till exempel med de rörelser vi använder på våra smartphones.

Medverkande

RISE Glas, Ericsson och RISE Interactive Institute.

Projektledare

Mikael Ludvigsson, RISE Glas, mikael.ludvigsson@ri.se, 010 516 63 54

Exempel från prototypen

Ett av två wifi-styrda vägguttag som slås på och av genom tryck på touch-fönstrets lamp- och fläktsymboler.