Virtual Reality i byggbranschen

Med Virtual Reality (VR) skapas helt nya möjligheter att visualisera byggnader innan konstruktion. I den virtuella världen kan nya idéer och koncept fritt testas och upplevas. Det ger ett kraftfullt verktyg för att visualisera byggritningar i ett tidigt stadie och upptäcka eventuella konstruktionsfel och komplikationer innan byggnation. Det ger också möjligheten att kunna visualisera produkter för potentiella kunder där de i realtid kan växla mellan olika tillval.

Här kan man se hur visualisering med VR av en husprodukt kan se ut. Det är viktigt att lägga till inredning och detaljer för att få en realistisk känsla. Man har också tagit fram en VR-prototyp av olika ljud- och ljusförhållanden som inte visas här.

Projektpartners
OBOS Sverige, RISE Glas och RISE Ljud och Vibrationer

Projektledare
Jerry Eriksson, RISE Glas, 010-516 63 55, jerry.eriksson@ri.se

Exempel från prototypen

På SHS inspirationsdag i Kalmar 2017 kunde deltagarna få prova de två olika VR-prototyper som tagits fram.