2018-03-19

ProWOOD-doktoranden Djordje Popovic har presenterat sin licentiatavhandling

Den 9 februari presenterade Djordje Popovic, Jönköping University/OBOS, sin licentiatavhandling med namnet ”Off-site manufacturing systems development in timber house building. Towards mass customization-oriented manufacturing”. Opponent var Helena Lidelöw, Luleå Tekniska Universitet.

Djordje har varit en av doktoranderna i företagsforskarskolan ProWOOD. Information om ProWOOD och uppföljaren ProWOOD+ hittar du här.

Licentiatavhandlingen sammanfattad av Djordje
Behovet av bostäder i Sverige har ständigt ökat under de senaste åren. Denna situation kan dock förändras 2018, eftersom det finns tecken på att ökningen av efterfrågan kommer att nå sin topp. Å andra sidan har användningen av trä som lastbärande konstruktion blivit mer populär i flerfamiljshusbyggnaden. Det konkurrerar med betong- och stålstomme och dess marknadsandel kan till och med nå 50 % år 2025.

Att lägga kundernas medverkan i husdesignbeslut och en hög anpassningsnivå är slutsatsen att trähusbyggnaden måste fortsätta utveckling mot ”mass customization” (MC). Det finns brist på kunskap om hur MC utvecklas och implementeras när det gäller off-site tillverkningssystem.

I denna avhandling görs ett bidrag till tillverkningssystemutveckling i trähusbyggnad genom att föreslå ett nytt tillvägagångssätt för att anpassa tillverkningssystem till de olika kraven av produktionsstrategier, marknaden, produktdesign och tillverkningsprocesser.

Den föreslagna konceptuella ramen är en sammansättning av kunskapen från tre empiriska studier och olika metoder som finns i teorier om förändringsbara tillverkningssystem, MC och tillverkningssystemutveckling.

Forskningssyftet med det presenterade arbetet är att öka kunskapen om hur utvecklingspotentialen av off-site tillverkningssystem utanför anläggningen kan identifieras i MC-orienterad trähusbyggnad. Fallstudier användes för att samla empiriska data. Datainsamlings- och analysmetoderna som används i de empiriska studierna kan vara användbara när man diskuterar potentiella förbättringar.

Men denna information är inte tillräckligt komplett när det gäller att presentera en helhetsbild av off-site tillverkning, utan en bedömning av marknaden samt kunskap om variationer i produkt- och processer behövs även. Därför presenteras det konceptuella ramverket, inklusive en kravlista samt en stegvis beskrivning av hur utvecklingspotentialen för off-site tillverkningssystem kan identifieras.

Här kan du ladda ner licentiatavhandlingen i fulltext.