2019-06-05

ProWOOD-doktorander fick pris för bästa studie

Djordje Popovic, Shamnath Thajudeen och Alexander Vestin, doktorander i forskarskolan ProWOOD på Tekniska Högskolan/Jönköping University har fått utmärkelsen ”best paper award runner-up” för sin studie ”Smart manufacturing support to product platforms in industrialized house building” på konferensen Modular and Offsite Construction Summit 2019 som hölls i Bannff, Kanada i år.

Studien har gjorts på trähustillverkare i Sverige och visar hur smart produktion kan användas som komplement och stöd till produktplattformar i teori och praktik för industrialiserad hustillverkning.

Konferensen Modular and Offsite Construction (MOC) Summit samlar årligen över 300 deltagare från både akademi och industri som presenterar ny forskning och utbyter erfarenheter om modulbyggande och industriell produktion av byggnader.

 

På bilden syns Djordje Popovic och Alexander Vestin.