2015-10-23

ProWOOD lyfter

Företagsforskarskolan ProWood är en forskarskola med och för träindustri där Tekniska Högskolan, Jönköping University är navet.

Doktorander är knutna till företag som har behov och intresse av att utveckla sitt forskningsarbete. På så sätt fokuserar forskningen på precis de frågor och problem som företagen och tränäringen i stort upplever.

Forskningsprojekt och doktorander
Södra – Automationsstrategier och människa-maskin i samverkan, doktorand Roaa Salim
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – Bättre bjälklag för tystare inomhusmiljö, doktorand Jörgen Olsson
BWG Homes – Automation av tillverkning av byggelement för småhus, Djordje Popovic
Swerea IVF – Hur kan designmetodik bidra till ökad innovationstakt i träindustrin?, doktorand Heleen De Goey
Inwido – Fönster och dörrar – hur påverkar de en byggnads totala värde, doktorand Elaheh Jalilzadehazhari
Yaskawa – Automationslösningar för träindustrin, Steffen Landscheidt

Ladda hem ProWOODs nyhetsbrev här.