2016-09-14

ProWOOD presenterades på Trä & Teknik

På Trä & Teknik-mässan presenterades den 9 september företagsforskarskolan ProWOOD.

Tomas Bengtsson – teknisk chef Södra Wood, Roaa Salim – doktorand i ProWOOD samt Johan Palm – Träcentrum och ProWOODs ledningsgrupp, talade om förutsättningar och möjligheter för automation.

Målet med ProWOOD är att stödja innovationsförmågan och öka konkurrensförmågan hos svensk trärelaterad industri. Här får man en arena för utveckling, utbyte och spridning av kunskap relevant för träindustrin. Fokus ligger på industriell produktframtagning med praktisk tillämpning inom träindustrin genom företagsspecifika projekt. Produktframtagning avser utveckling och tillverkning av fysiska produkter med tillhörande tjänster, och omfattar hela kedjan från idé till färdig produkt.

Läs mer på www.prowood.se