2023-11-21

Region Jönköping stödjer trähusindustrin med 400 000 kronor för utveckling av nödhus till krisdrabbade områden

Region Jönköpings län har beslutat att bevilja 400 000 kronor till Sävsjö Näringslivs AB för att främja utvecklingen av ett nyskapande koncept för nödhus, avsedda för användning i områden som drabbats av kriser. Denna ekonomiska injektion syftar till att stödja den trähusbransch som har drabbats hårt och främja etableringen av ett nytt affärsområde. I detta sammanhang planeras sex nödhus att transporteras till området Antakya i Turkiet.

Beslutet fattades vid ett sammanträde med nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) den 15 oktober. Projektet bygger på en noggrann förstudie understödd av Smart Housing Småland och fokuserar på skapandet av enkla, men funktionella hus på tolv kvadratmeter.

Kerstin Hammar, ordförande i ANA-nämnden, kommenterade initiativet och betonade dess dubbla syfte:
– Det här ett utmärkt initiativ där vi både kan bidra till att etablera nya affärsområden i trähusindustrin samt bidra till att människor i krisdrabbade områden kan få ett bättre boende. Kunskapen ska inte bara vara till för företagen i projektet utan är till för hela trähusbranschen, säger Kerstin Hammar, ordförande i ANA-nämnden.

Nödhuskonceptet svarar på behovet av enkla, mindre bostäder i situationer som humanitära katastrofer, där människor tvingas till temporära boenden som ofta blir långvariga. Konceptet bygger på små väggelement som är lätta att transportera och montera på plats utan behov av avancerad utrustning eller byggnadsteknisk kompetens.

Patrick Blomström, VD för Sävsjö Näringsliv, underströk den viktiga samverkan mellan olika aktörer:
– Framtagandet av det här konceptet har skett genom en viktig samverkan mellan Sävsjö Näringslivs AB, Rise, Smart Housing och husföretagen i Sävsjö kommun för att utveckla en hållbar produkt som kan säkerställa kompetens och utveckling inom en bransch i Sverige men främst hjälpa nödområden med hållbara boenden.

De sex nödhusen kommer i första hand att transporteras till det jordbävningsdrabbade området Antakya i Turkiet. En representant från forskningsinstitutet RISE, själv från den berörda regionen, kommer att följa med leveransen för att säkerställa kvalitet och ta ansvar för arbetet på plats. Förhoppningen är att hjälporganisationer framöver kommer kunna upphandla lager av dessa hus för omedelbar leverans till utsatta områden.

Läs även om nyheten i Smålands dagblad.
Läs hela slutrapporten Om Nysvensk by/Nödbostäder här: SHS-rapport slutrapport