2015-10-15

Rikshem bygger 1 000 lägenheter i trä

Rikshem planerar att under de kommande två åren emittera 1 miljard kronor i gröna obligationer för att bygga fler än 1 000 lägenheter i trä. Förutsättningen för att projekten ska kunna inkluderas är förutom byggnation i trä att lägenheternas energianvändning är minst 2 procent under Boverkets gällande regler.