2022-04-26

RISE och Smart Housing Småland besökte Göteborg där intressanta projekt i modern träbyggnadsteknik blir allt fler

Marknaden för trä och hybridbyggnader växer regionalt där nu även Göteborg börjar visa upp sina första större föredömliga exempel. En grupp från RISE Bygg & Fastighet och Smart Housing genomförde ett besök den 12 april där två intressanta fastigheter med betydande träinslag i konstruktionen använts.

Ett av besöken gällde pågående byggprojektet GoCo Health Innovation Center i Mölndal i södra Göteborg. Här uppförs en större kontors/laboratoriebyggnad i hybridkonstruktion med ett pelarbalksystem i trä från Moelven som kombineras med bjälklag i betongteknik och med fasader i trä och glas.

– Vi fick möjlighet att se goda och utmanande lösningar under montaget av stomme till färdigställande. Eftersom byggherren valt att uppföra projektet utan väderskydd finns det bland annat utmaningar med synliga träpelare, säger Magnus U Falk hos Smart Housing Småland.

Därefter besöktes den spektakulära träbyggnaden Nodi i Nya Hovås i södra Göteborg. Nodi är ett färdigt kontorshus med butiker i entréplan och som invigdes för ett år sedan. I detta byggprojekt är i stort sett hela konstruktionen utfört med trästomme ovan källarplanet.

Projektet erbjöd allt i från ljusa och inbjudande kontorslokaler till en takterrass med synliga limträbjälkar och en butikslokal med minst 8 meter i tak och med en kombinerad spännande trä- och glasinteriör. Även fasaden kunde visa upp en intressant träarkitektur som kragar ut – våning för våning.

– Väldigt intressanta besök där vi konstaterade att vi kunde ta med oss fler kvarvarande utmaningar tillbaka till RISE och Smart Housing med potential för kommande projekt och innovationsresor. Det gäller inte minst hur bygglogistik kan förfinas, hur fuktutmaningen hanteras på byggplats och hur kunskapsöverföring till platschef och övrig byggplatsledning behöver utvecklas, säger Magnus U Falk.

 

Medverkande var:
Träbyggande: Viktor Norbäck och Ylva Sandin
Byggfysik: Thorbjörn Gustavsson  och Lukas Lång
SHS: Magnus Falk