2017-03-27

RISE Trähusdagar med fokus på ventilation, energi och miljö

Den 15-16 mars arrangerades de årligen återkommande RISE (fd SP) Trähusdagar i Sånga-Säby, Svartsjö, utanför Stockholm.

Boverkets förslag till nya energiregler
Boverket informerade om förslaget för nya energiregler, regler för nära-nollenergi byggnader samt hur man beräknar byggnadens energianvändning vid normalt brukande. Konsekvenser av förslaget och remissvar presenterades av RISE. Bland annat påpekades att de föreslagna geografiska justeringsfaktorerna inte är ”korrekt” satta för att balansera energikraven mellan norra och södra Sverige (speciellt inte i inre Norrland). Det kommer att bli mycket svårt att klara kraven med en frånluftsvärmepump i norra Sverige (även med korrigerade geografiska justeringsfaktorer). De ökade energikraven innebär, ökad mängd isolering i klimatskalet och därmed tjockare ytterväggar.

Biobaserade, tunnare väggar med bättre isolering
I Bioinnovationsprojektet ”Framtidens Biobaserade Byggande och Boende” tittar man på hur ytterväggar skulle kunna utformas mindre utrymmeskrävande, med bättre isolerförmåga och helst med biobaserade material. Ökade energikrav innebär också att byggnadens täthet blir allt viktigare och de ökar kravet på samordning och planering av installationer som helhet, marginalerna för att göra fel minskar.

Hur man undviker fel i våtrum
Gar-Bo informerade om hur man i praktiken kan undvika fel i våtrum.

Miljöpåverkan – jämförelse trä- och betongstomme
Johnny Kellner jämförde resultat från genomförda studier om miljöpåverkan av byggnader med trä respektive betongstomme i Kv. Strandparken respektive Kv. Blå Jungfrun. Studien indikerar att klimatpåverkan i byggfasen är avsevärt mindre från Strandparken med trästommen än betongstommen i Blå Jungfrun, medan påverkan under driftsfasen under en analysperiod på 50 år är snarlik.

Utomhusmiljön viktig för trivsel
Även den yttre miljön och hållbar stadsutveckling behandlades av Erika Wörman, som arbetar med rummet mellan hus och hur det kan utnyttjas för att skapa boendemiljöer som folk vill bo i, trädgårdsstäder där fokus ligger på att skapa en trivsam helhet snarare än fokusera på att utforma husen som enskilda objekt.

Miljöcertifiering
Sweden Green Building Council informerade om sin verksamhet och miljöcertifieringssystem. På Boverket pågår ett projekt med avsikt att digitalisera bygglovsprocessen. Man har bland annat visionen att framtida bygglovsritningar skulle kunna skapas (enkelt beskrivet) genom att en digital byggnadsmodell, som en husleverantör tillhandahåller, placeras på önskad plats på en digital karta av tomten. Just nu arbetar man med digitala verktyg som ska guida bygglovssökande från idé till bygglov och slutligen kommunens arkivering av ärendet.

Potentialen för industriellt byggande svindlar
Jerker Lessing på BoKlok inspirerade med en utblick i världen och konstaterade att potentialen för industriella byggandet är svindlande. Förutsättningarna är perfekta eftersom vi har unik kunskap och erfarenheter; plattformar, system och produkter; fabriksbaserad produktion; energieffektiva och hållbara lösningar; tio års försprång mot övriga länder; goda exempel runt omkring oss att inspireras av (Scania, H&M, Ericsson, IKEA, Volvo, ABB…). Industriellt byggande kan bli en exportsuccé!