2015-05-20

RISE-TV om transparent intelligens

RISE (Research Institutes of Sweden) har i en kortfilm intervjuat Mikael Ludvigsson, forskare på glasforskningsinstituet Glafo och ansvarig för området transparent intelligens.

Glas har blivit en förutsättning för många av dagens moderna produkter; smartphones, ipads och tv-skärmar. I kortfilmen (4 min) ”Transparent intelligens” berättas om olika sätt att bygga in elektronik i genomskinligt glas.

Ett exempel är wifi-fönstret, som fungerar som en antenn. Medverkar i filmen gör även Jörgen Häll vid Glascentrum i Växjö AB (glasbranschens serviceorganisation).   Filmen ser du här.