2017-05-12

RISE värd för global konferens för hållbart byggande

​World Sustainable Built Environment Conference (WSBE) hålls vart tredje år. Den anses vara världens främsta konferens och forum inom hållbart byggande. Nu är det klart att RISE, i samarbete med Chalmers och Johanneberg Science Park, i hård konkurrens fått äran att arrangera nästa upplaga av den globala konferensen i Göteborg 2020.

Motiveringen till att RISE med partners slutligen valdes som arrangör är dels den starka förankringen i både nationella och internationella nätverk och branschen som står bakom ansökan, och dels det sätt som programmet för konferensen strukturerats – utifrån FNs globala hållbarhetsmål.

– Vi är väldigt glada över att få arrangera WSBE2020 tillsammans med Chalmers. Det ger oss möjlighet att visa upp allt vi, i samverkan med akademi och näringsliv, gör inom hållbarhet kopplat till den byggda miljön, säger Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef för Hållbara städer och samhällen vid RISE.

Årets konferens i Hong Kong
Årets WSBE-konferens hålls i Hong Kong 5-7 juni. Det övergripande målet med konferenserna är att öka kunskapen och kompetensen inom utformning, utveckling, konstruktion och drift av byggnader och urbana system. Bakom konferensen står iiSBE, en global icke-vinstdrivande organisation, vars syfte är att facilitera och främja införandet av policys, metoder och verktyg för att påskynda skiftet mot ett hållbart samhällsbyggande globalt.

Programkommitté
Programkommittén för konferensen 2020 leds av Holger Wallbaum, professor i hållbart byggande och profilområdesledare på Chalmers och Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef för Hållbara städer och samhällen vid RISE.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Kristina Mjörnell, tel 073-088 57 45, kristina.mjornell@ri.se