2017-01-18

Så här kan transparent intelligens utnyttjas i offentlig miljö

I förstudien ”Ny glasgång för Kulturparken Småland” som nyss avslutats har man undersökt möjligheterna att använda transparent intelligens vid gestaltning av en ny glasgång mellan Smålands museum och Utvandrarnas hus som ett tilltalande inslag i Växjös offentliga miljö.

Förstudien visar vilka möjligheter det finns att använda transparent intelligens när en offentlig byggnad ska byggas, men också vilka begränsningar som finns, till exempel ljud, ljus, värme, kyla, underhållsvänlighet och teknik.

En litteratursökning visade att det finns byggnader som fungerar som en dekoration samtidigt som det har en funktion, i en offentlig miljö.

Inom Smart Housing Småland görs det nya prototyper i samarbete med industrin, som kan visas upp i glasgången, om den blir verklighet. Detta skulle göra att även allmänheten får ta del av den senaste tekniken inom intelligent transparens.

Ett par nya prototyper som visar på möjliga tekniker i glasgången har tagits fram i anslutning till projektet.

I projektrapporten beskrivs transparent intelligens och det ges många exempel inklusive figurer, både på tekniker och på byggnader. Här diskuterar man också konstnärlig gestaltning och utmanande arkitektur samtidigt som materialet glas beskrivs både ingenjörsmässigt och designmässigt.

Projektgruppen har bestått av RISE Glas (fd Glafo, projektledning), Kulturparken Småland, Vöfab och Linnéuniversitetet.

Om du vill veta mer om projektet kan du kontakta projektledaren Lina Grund Bäck, Lina.Grund.Back@Glafo.se eller ladda ner projektrapporten ”ny glasgång för Kulturparken Småland”.